User Profile

Sandridge Groman

Degrees

đàn piano digital Casio PX 770 là một công cụ có công nghệ âm thanh Morphing Air độc đáo, hệ thống bàn phím đầu cần ba cảm ứng II với 3 mực chạm, 128 phức điệu tối đa, 19 âm cài sẵn, 60 giai điệu,... đã tạo nên một chiếc đàn hoàn hảo cho người chơi. mua piano digital Cssio PX-770 vui lòng liên hệ công ty âm nhạc Việt Thanh Music Center , hotline: 0909046613

casio px 770