User Profile

Bryant Janita

Degrees

Chiếc Grand Concert acoustic tuyệt vời từ seri Academy của Taylor. Thân đàn nhỏ gọn dễ chịu thích hợp với lối chơi fingerpic

đàn guitar taylor giá bao nhiêu